Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę lub symbol (np.: ! @ # $ % ^)

Copyright © NetCard 2019 All Right Reserved